11 Pika për Extradici Italia - Kolumbi
 

11 Pika mbi Ekstradimi Itali - Kolumbi

11 Pika mbi Ekstradimi Itali - Kolumbi

Proceset e italia e ekstradimit - Kolumbi ato janë shumë të shumëllojshme dhe karakteristike, përpunimi i tyre ndryshon në varësi të karakteristikave që mbulojnë secilin rast, sepse gjatë ndryshimit të veçantive të subjekteve ndërhyrës, shteteve që janë pjesë e procesit dhe krimit në fjalë, strategjia e mbrojtjes gjithashtu duhet të modifikohet zhvilluar nga avokati përgjegjës për çështjen. Në firmën tonë kemi avokatë të specializuar në përpunimin e këtij lloji të çështjeve, sepse përvoja praktike që kemi arritur ndër vite së bashku me njohuritë teorike dhe doktrinore për këtë proces, na lejojnë të garantojmë cilësinë dhe përgatitjen optimale në Përfaqësimi i klientëve tanë.

Ekstradimi është një procedurë ligjore, bazuar në qëllimin e Shteteve të bashkëpunojnë me njëri-tjetrin në ndjekjen e krimit ndërkombëtar.
Ekstradimi Kolumbia dhe Italia

1- Ekstradimi dhe baza e tij ligjore.

La Ekstradim Itali - Kolumbi Shtë një procedurë ligjore, bazuar në qëllimin e Shteteve që të bashkëpunojnë me njëri-tjetrin në ndjekjen e krimit ndërkombëtar. Ky proces gjen bazën e tij juridike në ekzistencën e një Traktati Ndërkombëtar të Ekstradimit midis vendeve pjesëmarrëse, si në shumicën e rasteve dhe gjithashtu në një parim që rregullon të Drejtën Ndërkombëtare Publike: Parimi i bashkëpunimit ndërkombëtar.

Ky proces përdoret nga vende të ndryshme në bashkësinë ndërkombëtare, për të lëvizur individë që janë në situata të caktuara me drejtësi nga një vend në tjetrin. Kjo do të thotë, përmes këtij procesi një Shtet mund të dorëzojë një person i cili është i siguruar ose i ndaluar në territorin e tij, në një Shtet tjetër që pretendon që të vazhdojë procesin e individit në fjalë nën juridiksionin e tij. Kjo është gjithashtu rasti nëse është një subjekt që tashmë është sanksionuar nga Gjykatat e një Shteti specifik për të përfunduar periudhën e sanksionit të tij në një vend tjetër.

2- A vazhdon ekstradimi midis Italisë dhe Kolumbisë?

Midis këtyre vendeve ekziston një Traktat Ndërkombëtar i Ekstradimit, kështu që ekstradimi i individëve midis tyre është plotësisht i zbatueshëm. Në këto raste, duhet të merren parasysh disa çështje, siç është ekzistenca e elementeve që e bëjnë ekstradimin të papërshtatshëm, ky është rasti i krimeve politike, pasi dikush nuk mund të ekstradohet kur shkaku që i atribuohet atij është konstituiv i një figura kriminale e kësaj natyre, ka edhe vende që nuk ekstradojnë shtetasit e tyre, përveç kësaj duhet të jetë një fakt që përbën një krim si në vendin kërkues ashtu edhe në atë të kërkuar dhe nuk ka ekstradim të një individi që akuzohet i një krimi me heqje të lirisë më pak se 1 vit.

3- Traktati i Ekstradimit midis Italisë dhe Kolumbisë.

Traktati i Ekstradimit midis këtyre vendeve rregullon mënyrën në të cilën individi duhet të ekstradohet nga Italia në Kolumbi ose anasjelltas. Ky Traktat përbën bazën juridike mbi të cilën bazohet ky proces dhe prandaj rregullon çështje të tilla si: krimet që do të sjellin ekstradimin, shkaqet e detyrueshme dhe opsionale për të mohuar një ekstradim, rastin e ekstradimit të shtetasve, si dhe si dokumentacioni i nevojshëm për këto procese, ndër të tjera.

4- Ndryshueshmëria e tarifave përveç atyre që përmenden në dhënien e ekstradimit.

Në kohën e sanksionimit, nuk është e mundur të tejkaloni akuzat e përcaktuara në fillim të procesit, duke vendosur Traktatin e Ekstradimit si një përjashtim nga qasja e thënë që subjektet pësojnë në supozimet e tanishme:

 • Se pasi të përfundojë ekstradimin dhe të largohet nga territori i Palës Kërkuese, subjekti kthehet vullnetarisht në të.
 • Në fund të 30 ditëve pas dhënies së lirisë së tij, qëndroni në territorin e Palës Kërkuese.

Nga kjo rrjedh se bazat e paprekshmërisë që kërkohet nga një individ për krime të tjera, pranohen ose ndiqen penalisht pasi të jetë kryer ekstradimi, të themi se ato janë me origjinë para ose pas ekstradimit.

Traktati në fjalë përcakton që për qëllime të së njëjtës, nuk ka rëndësi nëse legjislacioni kombëtar i njërës prej Palëve tregon faktin ose faktet që përbëjnë krimin për të cilin kërkohet ekstradimi, me një emërtim të ndryshëm nga ai i Palës tjetër .

Nëse ju, një anëtar i familjes ose i njohur po mbahet për një krim, ne mund t'ju ndihmojmë.

5- Ekstradimi i Thjeshtuar

Në Traktatin e Ekstradimit midis Italisë dhe Kolumbisë, Ekstradimi i Thjeshtuar është i rregulluar, që përbën një nga mënyrat për të përshpejtuar procesin e ekstradimit, me miratimin e personit të kërkuar. Një pëlqim i tillë duhet të bëhet para autoriteteve kompetente me shkrim dhe me praninë dhe këshillën e mbrojtësit.

Me sa më sipër, pala e kërkuar duhet të japë ekstradimin pa vonuar procesin dhe të marrë masat e nevojshme siç rregullohet në sistemin e tij juridik për të thjeshtuar ekstradimin.

6- Gjuha dhe dokumentet thelbësore për të bërë kërkesën për ekstradim

Traktati përcakton që për marrëdhëniet e ekstradimit, dokumentet duhet të dërgohen me përkthimin përkatës në gjuhën e palës së kërkuar.

Dokumentet e mëposhtme janë të nevojshme:

 • Kërkesa për ekstradim duhet të paraqitet përmes kanaleve diplomatike pranë Ministrive të Drejtësisë.
 • Kjo kërkesë duhet të përmbajë dhe shoqërohet nga:
 1. Emri i autoritetit kërkues.
 2. Informationdo informacion i dobishëm për të individualizuar personin që i nënshtrohet këtij procesi, të themi emrin, kombësinë, dokumentin e identifikimit, etj.
 3. Ekspozimi i fakteve që përbëjnë krimin për të cilin kërkohet ekstradimi, me kualifikimin e tij juridik përkatës.
 4. Teksti ku përcaktohen dispozitat ligjore që përcaktojnë elementet e krimit dhe sanksionin e tij.
 5. Kopja përkatëse e urdhrit të arrestit ose dënimi i dënimit përfundimtar të lëshuar nga autoriteti kompetent i palës kërkuese.

7- Garancitë në procedurën e ekstradimit

Pavarësisht nga krimet e kryera, ligji u rezervon disa garanci këtyre personave. Në rastin e ekstradimit, subjektet që i nënshtrohen asaj nuk do të torturohen ose do të marrin ndonjë trajtim ose dënim mizor, por të drejtat e tyre të njeriut do të respektohen dhe këto garanci do të zbatohen, të cilat do t'i besohen autoriteti për ta mbajtur personin në kujdestarinë e tyre.

8- Modalitetet e jashtëzakonshme në shpërndarjen e ekstraduarve

Ekzistojnë dy mënyra të dorëzimit ose transferimit të objektit objekt ekstradimi, në këto raste individi po përballet me një proces penal ose duke vuajtur dënimin në një vend të caktuar dhe në unison përballet me një proces ekstradimi, për shkak të një krimi të ndryshëm nga ai për e cila ishte në atë situatë, dhe që në këtë pikë tashmë është pranuar nga dy Shtetet ndërhyrëse.

Prandaj, është parashikuar një modalitet i parë, në të cilin dorëzimi nga pala e kërkuar shtyhet, domethënë vonohet ose shtyhet, në mënyrë që individi të përgjigjet penalisht për krimin ose të ndodhë ekzekutimi i dënimit.

Forma tjetër që materializohet për dorëzim është ajo e përkohshme, me anë të së cilës, pala e kërkuar pranon transferimin e subjektit në mënyrë që procedura e ekstradimit të vazhdojë në Shtetin kërkues. Kjo është bërë e mundur me një marrëveshje midis palëve në traktat, duke bërë kongjenializimin e kohëzgjatjes së qëndrimit të personit të ekstraduar në vendin kërkues dhe mënyrën në të cilën do të kryhet dorëzimi.

9- Shtojca ekstraduese procedurale

Traktati ndërkombëtar i ekstradimit rregullon mënyrën e ekzekutimit të procedurës në fjalë, por, nëse nuk i kupton apo arrin të gjitha ekstremitetet, shtesa ose rregulli që subvencionon këtë deficit është legjislacioni vendas ose kombëtar i shtetit të kërkuar.

10- Bazat në dorëzimin e sendeve palës kërkuese.

Kombi kërkues mund të kërkojë atë që kërkohet, dorëzimin e sendeve të caktuara që më në fund përbëjnë një pjesë të provave të kryerjes së shkeljes që buron në procedurën e ekstradimit. Ju mund të vazhdoni me dorëzimin e mallrave dhe konfiskimin e tyre, pa ndonjë kërkesë për ndihmë. Furnizimi i sendeve që janë të okupuara personit përgjegjës për krimin duhet të kryhet edhe nëse, subjekti për arsyet e përcaktuara në traktat nuk konstatohet se i është përgjigjur ekstradimit. Natyrisht, si në të gjitha veprimet kriminale, prova është thelbësore, kështu që i takon palës kërkuese të ketë nën domenin e saj objektet që janë pjesë dhe të argumentojnë kryerjen e krimit për të cilin individi është për t’u ekstraduar.

11- Pozicionet që pala e kërkuar mund të marrë përsipër përpara dorëzimit të objekteve.

 • Pala e kërkuar mund të dorëzojë sendet me kusht që ato të kthehen ose të kthehen më vonë, sepse ato i nënshtrohen një masë paraprake të parashikuar në një procedurë penale ose kur fuqitë operative në pronë janë shuar, në rrjedhën e procesit Por mund të mbani edhe objekte përkohësisht.
 • Pala e kërkuar është e autorizuar të kërkojë ri-dorëzimin në territorin e saj të objekteve mbi të cilat ata kanë të drejta, ose ajo ose palët e treta. Kjo zell kërkon domosdoshmërisht vërtetësinë e dorëzimit fillestar tek pala kërkuese, dhe korigjimi do të konsumohet në kushtet e shtetit të kërkuar, dhe pa ndonjë detyrim të paguaj për veprimin e përmendur.
Ju gjithashtu mund të interesoheni për artikuj rreth Ekstradimi midis Italisë - Kubës ose artikulli në ekstradimi midis Italisë - Meksikës.

Ne ju ndihmojmë në të gjithë Kolumbinë dhe Italinë

Nëse ju ose një anëtar i familjes ndalohet në territorin italian ose kolumbian, ne mund t'ju ndihmojmë

Kontaktoni me ne

Na dërgoni pyetjen tuaj duke plotësuar formularin dhe ne do t'i përgjigjemi sa më shpejt që të jetë e mundur. Për urgjencat mund të na kontaktoni direkt përmes WhatsApp ose të telefononi numrin tonë të telefonit.

Vëmendje e shkëlqyeshme, unë e kam zgjidhur problemin. Faleminderit
 • Carlos Hernandez Paez
5
dërgim
Rishikimi i përdoruesit
0 (0 vota)


es_ESEspañol it_ITItaliano en_USEnglish fr_FRFrançais pt_PTPortuguês ru_RU???????